MAIN ARTIST

Home  >  MAIN ARTIST

1

마 리벤토

마리아 아순시온 라벤또스
따피스트리와 회화
마리아 아순시온 라벤또스의 작품에는 항상 바다가 있다. 따피에서나 회화에서나, 작가는 고도의 기술을 요하면서,깊은 바다에서 탄생하는 경치들을 아주 자유롭게 ,창의력있게 표현하고 있고,순수한 자연 생태의 부활에 대한 작가의 메세지를 전한다. 단순히 지중해에 대한 문제만을 표현하는 것이 아니고,작가의 작품에는 깐따브리꼬 바다(스페인 북부 지방의 바다,대서양에 속함)의 도전을 표현함으로써,나아가서는 새인간의 덕을 요구하면서,핵과 같이 범우주적으로 자연을 해치는 것을 지적하고 있다.섬유예술의 전문가로서, 섬유 예술가 중에서도 가장 높은 기술을 달성한,마리아 아순시온 라벤또스는 천 위에 색깔을 넣고,그래픽으로 감의 질을 높임으로써 예술가로써 그의 능력을 보여 주었다.
작가경력
1930 산사두르니 다 노야에서 5월19일 태어남
1949 미술공부 시작
1952-57 산 조르디 학교에서 공부(예술공부)
1956-58 바르세로나 공립 예술 학교에서 공부
1958 바르세로나의 산 조르디 기숙사의 성당 벽에 작품전시
1959 파리에 있는 조니 프리에들 엔더에서 그래픽 기술을 3개월간 연수
1961 산사두르니 다 노야에 있는 비스까야 은행의 바깥벽에 작품전시
1967 "VI 현대 여성 미술 살롱"의 President로 선정
1968 그림과 색깔에 대한 강의 교수로 발탁
1974 국내에 신 기술을 가르치는 곳을 정립시킴
세니 갤러리의 "까딸루냐"의 잡지에 그래픽에 대한 기사 실음
1975 예술expo-76 조직 위원회에 속함
1976 장식예술의 조직 멤버(FAD)
1980 AAFAD 그룹의 부사장 역임
1982 프리스틱 예술의 까딸란 조직 위원회의 멤버
1986 까딸루냐의 일반 수고예의 조직 멤버
1987 "그래픽과 그림"전시회
1988 수공예와 FAD의 플라스틱 연구 위원회의 프레지던트로 선출됨
1990 바르세로나 1991년 "수고예품의 세계적 조언" WCC조직 위원회의 프레지던트
1991 지방 자치 위원회에서 주지사 조르디 뿌졸로 부터 명예 표창창 수여 받음
수상경력
1958 산조르디 국립 아카데미로 부터 후안 세도 뻬리스 멘세타 콘테스트에서 2위수상
1960 "몬까다와 부활" 그래픽에서 1위수상,빌라프랑까 미술 박물관 톤테스트에서(바프세로나) 수상
1961 빨마 데 말요르까의 "가을의 20세기 살롱"에서 은상 수상
1962 국내 예술 전시회에서 금상 수상
1966 스페인 "그래픽 예술가들의 모임" 에서 1위 수상
1968 바로세로나 2월달 최고의 예술가로 수료증 수여 받음
1969 "그래픽의 19세기 살롱"에서 1위 수상
1976 마드리드 예술 협회에서 금메달 수상
1979 바로세로나 국립 예술 콘테스트에서 1위 수상,마드리드 국제 그래픽 23세기 살롱에서 금상 수상
1983 바르세라의 국제 살롱에서 금메달 수상
1984 바로세로나 박람회 "EXPO-가정 디자인"에서 수상
1985 스페인 외무부 추천으로 국제 섬유 II심포지움에(오스트리아) 스페인 대표로 참가 초청됨
1986 문화부 장관이 뮌휀 그랄 바흐의 섬유 박물관을 위해 작가의 따피를 구입해서 소장
1987 비엔날 국제 섬유 콘테스트에서 수상(체코슬로바키아)

MA Ravento

NOTES BIOGRAFIQUES
1930-Neix el 19 de maig a Sant Sadurni d'Anoia.
1949-Inicia els estudis amb Lluis Muntaner,ex-director de L'Escola
Superior de BBAA Sant Jordi de Barcelona.
1952-Fins el 1957 estudis a l'Escola de BBAA Sant Jordi.
1956-Fins el 1958 estudis a l'Escola d'Arts i Oficis Artistics de Barcelona.
-Obte la bossa de viatge de la Fundacio Amigo Cuyas,i recorre
Avila,Segovia,Caceres i Badajoz.
1958-Realtza un petitmural per ala capella del Col.legi Major Sant Jordi de Barcelona.
1959-Passa tree mesos a Paris estudiant tecniques ed gravat al taller de Johnny Friedl Ender.
-Viatja per Franca i Holanda.
1961-Realitza un mural un exterior(fresc)al Banco de Vizaya de Sant Sadurni d'Anoia.
1967-Es escollida President del
1968-Es nomenada professora de dibuix i color a la IADE(Institucion
de Artes Decorativas),carrec que mante els cursos 68-69,70-71,71-72.
1971-Convidada pel taller d'Estudis Nord-americans de Barcelona
segueix un curset de gravat i litografia al Smithsonian Institute de Washington D.F.
1974-Organitza un taller d'ensenyament de les tecniques actuals del pais.
-Edita un gravat per a l'edicio de la galeria Seny.
1975-Edita una carpeta de quatre aiguaforts amb text introductori de Baltasar Porcel.
-Fa donacio d'una obra al fons d'art del diari Avui.
-Forma part del comite organizador d'Artexpo-76.
1976-Membre de la AA Foment de les Arts Decoratives(FAD).
1980-Vicepresidenta del grup AAFAD.
1982-Membre fundador del'Associacio Catalana d'Artistes Plastics.
1986-Membre de la Junta Directiva del Gremi General Artesa de Catalunya.
-Ponencia al .
-Exposicio .
-Video i Col.loqui ,en el Centre
Permanent d'Artesania de la Generalitat de Catalunya.
-Edita una carpeta amb motiu del
per el COPCA.Generalitat de catalunya.
-El conseller d'Industria i Energia li atorga la carta de Mestre
Artesa.Salo de Sant Jordi.Generalitat de Catalunya,Barcelona.
1988-Elegida President de l'Associacio Activitats Artesanes Investigcio Plastica del FAD.
1990-Presidenta del Congres del WCC
Barcelona 1991,que es celebrara al Col.legi d'Arquitectes de
Barcelona el setembre de 1991.
1991-El Govern de la Generalitat li concedeix la Creu de Sant Jordi,
que li fou lliurada al Palau de Sant Jordi,el dia 2d'abril per
l'Honorable President Jordi Pujol.